Kính gửi Ông/Bà,
        Công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã được thực hiện từ ngày 01-25/4/2019. Tuy nhiên, dân số nước ta đông, cư trú trên khắp mọi vùng miền của đất nước và thường xuyên có sự biến động. Do đó, để tránh khả năng bỏ sót nhà, hộ dân cư và nhân khẩu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đề nghị:
        Trong khoảng thời gian từ ngày 01-25/4/2019, nếu gia đình Ông/Bà chưa được điều tra viên thống kê trực tiếp đến hộ để hỏi thông tin về tình hình dân số và nhà ở hoặc chưa thực hiện tự cung cấp thông tin trực tuyến, Ông/Bà vui lòng thông báo và tự cung cấp thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ tại đây.
        Mọi thông tin cá nhân của Ông/Bà và gia đình chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và tổng hợp vào kết quả chung của Tổng điều tra.
        Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Ông/Bà!
 
Tiếp
© 2019 (Cập nhật: 25/04/2019) - TỔNG CỤC THỐNG KÊ -